Tags
Overview

Đây là bản hướng dẫn viết document.

LƯU Ý:

 • Không dùng chung ảnh từ document khác. (Không chọn ảnh từ media mà không phải do mình up lên).
 • Không upload ảnh từ menu Media.
 • Chọn ảnh Full size

Đăng nhập tool

Link admin:

https://docs.beautheme.com/admin

tài khoản và mật khẩu beau chung.

Tạo document

 • Vào menu Pages -> Add  New page.
 • Chọn Page template: Page document.

Screen Shot 2016-04-25 at 7.00.00 PM

 

Nhập đầy đủ thông tin.

 • Document tile.
 • Theme version.
 • Theme thumbnail.
 • Document cover ( ảnh ) hoặc Document color ( màu).
 • Theme buy link.
 • Theme demo link.
 • Tags.
 • Feature.

Tạo document item

Trong trang tạo document nhập document item.

Screen Shot 2016-04-25 at 6.43.39 PM

 • Nhấn vào Addnew doc item.
 • Nhập title.
 • Parent: nếu nó là mục lớn thì tích còn không thì sẽ là sub.
 • Content: Nhập nội dung.

Screen Shot 2016-04-25 at 6.42.49 PM

 

CHÚ Ý CHỌN ẢNH MEDIA FULL SIZE

Download document

Sau khi public document, ra trang xem document nhấn vào nút download.

Yêu cầu đăng nhập để download.

Screen Shot 2016-04-25 at 6.41.46 PM

 

More item from Beautheme